Uvjeti plaćanja

Gosti mogu svoje rezervacije uplatiti putem bankovne doznake na naš račun.
Da bi uplata na račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam sljedeći podaci
Uplatitelj: ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja
Iznos: upisati ugovoreni iznos po ponudi

Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
Primatelj: TRAVELER tourist agency
IBAN: HR 912 402 006 114 024 8231
SWIFT/BIC: ESB CHR 22

ili

Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka
Primatelj: SEAF Trade d.o.o., TRAVELER tourist agency
IBAN: HR 652 402 00611 00520 215
SWIFT/BIC: ES BC HR 22

Adresa banke: Jadranski trg 3a,
Poštanski broj: 51000
Grad: Rijeka