Uvjeti plaćanja

Gosti mogu svoje rezervacije uplatiti putem bankovne doznake ili kreditne kartice na naš račun.
 

Da bi uplata na račun agencije bila uredno izvršena potrebni su Vam sljedeći podaci
Uplatitelj: ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja
Iznos: upisati ugovoreni iznos po ponudi

Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka
Primatelj: TRAVELER tourist agency
IBAN: HR 912 402 006 114 024 8231
SWIFT/BIC: ESB CHR 22

ili

Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka
Primatelj: SEAF Trade d.o.o., TRAVELER tourist agency
IBAN: HR 652 402 00611 00520 215
SWIFT/BIC: ES BC HR 22

Adresa banke: Jadranski trg 3a,
Poštanski broj: 51000
Grad: Rijeka